טבעים לעיגול כבל סקטוריאלי
טבעים לעיגול כבל סקטוריאלי
13170 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 35 ממ"ר RU22|35-25
+
13171 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 70 ממ"ר RU22|70-50
+
13173 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 95 ממ"ר RU22|95-70
+
13174 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 120 ממ"ר RU22|120-95
+
13175 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 150 ממ"ר RU22|150-120
+
13172 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 185 ממ"ר RU22|185-150
+
13176 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 240 ממ"ר RU22|240-185
+
13177 טבע לעיגול כבל סקטוריאלי מתאים לגיד 300 ממ"ר RU22|300-240
+