מהדקים קרמיים
מהדקים קרמיים

מפרט טכני

564150 מהדק קרמי גודל 1 - 1 פול
+
564200 מהדק קרמי גודל 1 - 2 פול
+
564250 מהדק קרמי גודל 1 - 3 פול
+
564300 מהדק קרמי גודל 2 - 2 פול
+
564400 מהדק קרמי גודל 2 - 3 פול
+
564450 מהדק קרמי גודל 3 - 1 פול
+
564500 מהדק קרמי גודל 3 - 2 פול
+
564550 מהדק קרמי גודל 3 - 3 פול
+
564290 מהדק קרמי גודל 1-2 פול
+