פנל מטרים ללוח דגמי 96
פנל מטרים ללוח דגמי 96

מפרט טכני