ממסר 8 פין שטוח רחב
ממסר 8 פין שטוח רחב

ממסר 8 פין שטוח רחב 15 אמפר - שני פינים ניצבים
מפרט טכני

733100 ממסר 8 פין שטוח רחב15 אמפר 24 וולט AC דגם 35.01
+
733150 ממסר 8 פין שטוח רחב 15 אמפר 24 וולט DC דגם 35.01
+
733200 ממסר 8 פין שטוח רחב 15 אמפר 220 וולט AC דגם 35.01
+
733500 תושבת לממסר 8 פין שטוח רחב PTF08A-E לדגם 35.01
+