פנלמטרים אמפרמטר משנה זרם
פנלמטרים אמפרמטר משנה זרם

מפרט טכני

30350 אמפרמטר גודל 80 A AC500|5
+
30307 אמפרמטר גודל 80 AC 75|5
+
30315 אמפרמטר גודל 80 AC 150|5
+
30320 אמפרמטר גודל 80 AC 200|5
+
30325 אמפרמטר גודל 80 AC 250|5
+
30335 אמפרמטר גודל 80 AC 350|5
+
30350 אמפרמטר גודל 80 A AC500|5
+
30360 אמפרמטר גודל 80 AC 600|5
+