וולטמטרים DC
וולטמטרים DC

מפרט טכני

30606 וולטמטר DC גודל 80 6 וולט
+
30610 וולטמטר DC גודל 80 10 וולט
+
30615 וולטמטר DC גודל 80 15 וולט
+
30630 וולטמטר DC גודל 80 30 וולט
+
30660 וולטמטר DC גודל 80 60 וולט
+
30651 וולטמטר DC גודל 80 100 וולט
+
30652 וולטמטר DC גודל 80 150 וולט
+
30655 וולטמטר DC גודל 80 300 וולט
+