אמפרמטרים DC
אמפרמטרים DC

מפרט טכני

30551 אמפרמטר DC גודל 80 100 מילי אמפר
+
30552 אמפרמטר DC גודל 80 200 מילי אמפר
+
30555 אמפרמטר DC גודל 80 500 מילי אמפר
+
30501 אמפרמטר DC גודל 80 1 אמפר
+
30502 אמפרמטר DC גודל 80 2 אמפר
+
30503 אמפרמטר DC גודל 80 3 אמפר
+
30505 אמפרמטר DC גודל 80 5 אמפר
+
30510 אמפרמטר DC גודל 80 10 אמפר
+
30515 אמפרמטר DC גודל 80 15 אמפר
+
30520 אמפרמטר DC גודל 80 20 אמפר
+
30530 אמפרמטר DC גודל 80 30 אמפר
+
30540 אמפרמטר DC גודל 80 40 אמפר
+
30550 אמפרמטר DC גודל 80 50 אמפר
+
30560 אמפרמטר DC גודל 80 60 אמפר - חובה לחבר שנט
+
30801 אמפרמטר DC גודל 80 100 אמפר - חובה לחבר שנט
+
30802 אמפרמטר DC גודל 80 200 אמפר לשנט 75 מיליוולט (לא כולל שנט) - חובה לחבר שנט
+