וולטמטרים AC
וולטמטרים AC

מפרט טכני

30103 וולטמטר AC גודל 80 300 וולט
+
30105 וולטמטר AC גודל 80 500 וולט
+