פנל מטרים ללוח גודל 72
פנל מטרים ללוח גודל 72

מפרט טכני