מפסקי גבול מוארים
מפסקי גבול מוארים
70001 מפסק גבול לחצן מואר 4W עם כבל 2 מ'
+
70002 מפסק גבול מנוף מתכוונן מואר 4W עם כבל 2 מ'
+
70003 מפסק גבול אנטנה מואר 4W עם כבל 2 מ'
+