קופסאות חיבורים חסינות אש E90
קופסאות חיבורים חסינות אש E90

קופסאות חיבורים טרמופלסטיות חסינות אש לפי תקן E90, כבה מאליו  V0
נבדק בחוט להט 960°C
עם נקודות שבירה לאנטיגרונים במידות שונות.
ללא הלוגן
תוצרת אירופאית
בעלות תו תקן אירופאי
IP66
IK08


000 פנו אלינו למידות ומספר מהדקים רצוי
+