נתיכי זכוכית 24 קילו-וולט
נתיכי זכוכית 24 קילו-וולט
222932 נתיך זכוכית 24 ק"ו 15A
+
222933 נתיך זכוכית 24 ק"ו 20A
+
222934 נתיך זכוכית 24 ק"ו 25A
+
222935 נתיך זכוכית 24 ק"ו 35A
+