אלקטרודת הארקה וטבעות לאלקטרודה
אלקטרודת הארקה וטבעות לאלקטרודה
77900 אלקטרודת הארקה 18 מ"מ אורך 1.5 מטר
+
77901 טבעת לאלקטרודת הארקה
+
77902 טבעת גדולה לאלקטרודת הארקה
+
77903 טבעת U מהדק כפול לאלקטרודה
+