הגבהות משושות
הגבהות משושות
78515 הגבהה משושה M5 x H15
+
78520 הגבהה משושה M5 x H20
+
78525 הגבהה משושה M5 x H25
+
78530 הגבהה משושה M5 x H30
+
78540 הגבהה משושה M5 x H40
+
78550 הגבהה משושה M5 x H50
+
78615 הגבהה משושה M6 x H15
+
78620 הגבהה משושה M6 x H20
+
78625 הגבהה משושה M6 x H25
+
78630 הגבהה משושה M6 x H30
+
78640 הגבהה משושה M6 x H40
+
78650 הגבהה משושה M6 x H50
+
78660 הגבהה משושה M6 x H60
+