כננות פיברגלס עם תיל נחושת פנימי לגילוי
כננות פיברגלס עם תיל נחושת פנימי לגילוי
447100 שטלבנד כננת 7 מ"מ - 100 מטר עם תיל נחושת פנימי לגילוי
+
447150 שטלבנד כננת 7 מ"מ - 150 מטר עם תיל נחושת פנימי לגילוי
+
449150 שטלבנד כננת 9 מ"מ - 150 מטר עם תיל נחושת פנימי לגילוי
+
4411300 שטלבנד כננת 11 מ"מ - 300 מטר עם תיל נחושת פנימי לגילוי
+