טבעי לחיצה למחברי C
טבעי לחיצה למחברי C

טבלת ייחוס בין טבע למחבר C

 

77912 טבע לחיצה למחבר 35/35 ממ"ר C-CLAMP
+
77914 טבע לחיצה למחבר 50/50+70/70+95/95 ממ"ר C-CLAMP
+
77918 טבע לחיצה למחבר 120/120 ממ"ר C-CLAMP
+
77920 טבע לחיצה למחבר 150/150+185/185+240/240 ממ"ר C-CLAMP
+
77922 טבע לחיצה למחבר C – 240/240 – בורנדי U-1011 - KD12-52
+