טבעי לחיצה למחברי C
טבעי לחיצה למחברי C

מפרט טכני

77912 טבע לחיצה למחבר 35/35 ממ"ר C-CLAMP
+
77914 טבע לחיצה למחבר 70/70 ממ"ר C-CLAMP
+
77916 טבע לחיצה למחבר 120/120 ממ"ר C-CLAMP
+
77918 טבע לחיצה למחבר 150/150 ממ"ר C-CLAMP
+
77920 טבע לחיצה למחבר 120/240 ממ"ר C-CLAMP
+
77922 טבע לחיצה למחבר C – 240/240 – בורנדי U-1011 - KD12-52
+