מהדקי צד לפס צבירה - תוצרת אירופאית
מהדקי צד לפס צבירה - תוצרת אירופאית
7770016 מהדק צד לפס 10 לחוט 1.5-16 ממ"ר SK16
+
7770035 מהדק צד לפס 35 לחוט 1.5-35 ממ"ר SK35
+
7770070 מהדק צד לפס 70 לחוט 16-70 ממ"ר SK70
+
7770120 מהדק צד לפס 70 לחוט 16-120 ממ"ר SK120
+