לפלף בלתי דליק בעל אישור מת"י
לפלף בלתי דליק בעל אישור מת"י
778204 לפלף ספירלי 4 עמיד בתיל להט 850° לפי IEC60695
+
778206 לפלף ספירלי 6 עמיד בתיל להט 850° לפי IEC60695
+
778208 לפלף ספירלי 8 עמיד בתיל להט 850מע לפי IEC60695
+
778210 לפלף ספירלי 10 עמיד בתיל להט 850מע לפי IEC60695
+
778212 לפלף ספירלי 12 עמיד בתיל להט 850מע לפי IEC60695
+
778216 לפלף ספירלי 16 עמיד בתיל להט 850מע לפי IEC60695
+
778220 לפלף ספירלי 20 עמיד בתיל להט 850מע לפי IEC60695
+
778225 לפלף ספירלי 25 עמיד בתיל להט 850מע לפי IEC60695
+