סימניות להרכבה על סופית עם זנב Klauke גרמניה
סימניות להרכבה על סופית עם זנב Klauke גרמניה
5516 מספרים 0-9 בדף 200 סימניות
+
5516 אותיות A-Z בדף 200 סימניות
+
5516 סימן + בדף 200 סימניות
+
5516 סימן - בדף 200 סימניות
+
5516 A300 - INSERT FORK
+