מהדקי לוסטר-קלמה (מהדק שוקולד)
מהדקי לוסטר-קלמה (מהדק שוקולד)

בעלי אישור מכון התקנים הישראלי
 

24200 מהדק שחור מספר 0 - PA2U שורה של 12 יח'
+
24201 מהדק שחור מספר 1 - PA3U שורה של 12 יח'
+
24202 מהדק שחור מספר 2 - PA4U שורה של 12 יח'
+
24203 מהדק שחור מספר 3 - PA5U שורה של 12 יח'
+
24210 מהדק+פחית הגנה מספר 0 - PA8HDS שורה של 12 יח'
+
24211 מהדק+פחית הגנה מספר 1 - PA10HDS שורה של 12 יח'
+
24212 מהדק+פחית הגנה מספר 2 - PA12HDS שורה של 12 יח'
+
24213 מהדק+פחית הגנה מספר 3 - PA14HDS שורה של 12 יח'
+