מודד התנגדויות נמוכות בזרם גבוה MEGGER אנגליה
מודד התנגדויות נמוכות בזרם גבוה MEGGER אנגליה

מד התנגדות נמוכה מאד או מיקרואוהמטר הם מכשירים בעלי תחום שימושים רחב
בדיקת האמינות של חיבורים חשמליים במקומות קריטיים אשר כשל יגרום לנזק כבד למשל מסילת רכבת שבורה כנפי
מטוס. בדיקות שגרתיות בעזרת מד התנגדויות נמוכות נדרש למניעת כשלים אלה ולמניעת אסונות

מפרט טכני בעברית

עמוד 1 מתוך 1