כניסת כבל אנטיגרון מתכת+ אום + גומי אטימה אטום למים
כניסת כבל אנטיגרון מתכת+ אום + גומי אטימה אטום למים

כניסת כבל אנטיגרון + אום + גומי אטימה מתכתי אטום למים

מפרט טכני PG


מפרט טכני M

333307 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG7
+
333309 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG9
+
333311 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG11
+
333313 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG13.5
+
333316 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG16
+
333321 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG21
+
333329 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG29
+
333336 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG36
+
333342 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG42
+
333348 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום PG48
+
333320 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום M20
+
333325 כניסת אנטיגרון ממתכת + אום M25
+