מחברי סטוקי אטומים IP68
מחברי סטוקי אטומים IP68

מפרט טכני


אישור תקן TUV

7450 מחבר ישר IP68 3P לחוט 0.5-2.5 ממ"ר אישור TUV (סטוקי)
+
7451 מחבר IP68 3P חוט 0.5-2.5 ממ"ר בצורת Yאישור TUV (סטוקי)
+
7452 מחבר IP68 5P חוט 0.5-2.5 ממ"ר בצורת T אישור TUV (סטוקי)
+