בלוק מגעים | מהדק הסתעפות
בלוק מגעים | מהדק הסתעפות

מפרט טכני לכל הסדרה

785080 בלוק מגעים 80A 1000V
+
785125 בלוק מגעים 125A 1000V
+
785160 בלוק מגעים 160A 1000V
+
785250 בלוק מגעים 250A 1000V
+
785400 בלוק מגעים 400A 1000V
+
785500 בלוק מגעים 500A 1000V
+