קצף פוליאוריתן מעכב בעירה B2
קצף פוליאוריתן מעכב בעירה B2

יש לאחסן את הקצף במצב עומד בלבד.

עמוד 1 מתוך 1