תותבים לחיבור פסי נחושת למהדק
תותבים לחיבור פסי נחושת למהדק
800000050 תותב למהדק 50
+
800000120 תותב למהדק 120|95
+
800000240 תותב למהדק 240|150
+