נורות אמפרמטר קוטר 22 עם משנ"ז
נורות אמפרמטר קוטר 22 עם משנ"ז

מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 1