שרוול מתכווץ MWTM | WCSM רייקם
שרוול מתכווץ MWTM | WCSM רייקם

מפרט טכני (עובי דופן עבה WCSM)


מפרט טכני (עובי דופן בינוני MWTM)

222410 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S15 10|3-1500 דגם MWTM
+
222412 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S15 16|5-1500 דגם MWTM
+
222414 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S10 25|8-1500 דגם MWTM
+
222416 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S10 35|12-1500 דגם MWTM
+
222418 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S10 50|16-1500 דגם MWTM
+
222420 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S10 63|19-1000 דגם MWTM
+
222422 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S5 75|22-1000 דגם MWTM
+
222424 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S5 85|25-800 דגם MWTM
+
222426 שרוול מתכווץ עובי דופן בינוני עם דבק S5 115|34-800 דגם MWTM
+
222430 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S20 12|3-1500 חתך הכבל 75 דגם WCSM
+
222432 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S20 16|4-1500 חתך הכבל 69 דגם WCSM
+
222434 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S10 24|6-1500 חתך הכבל 72 דגם WCSM
+
222436 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S10 34|8-1500 חתך הכבל 82 דגם WCSM
+
222438 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S10 48|12-1500 חתך הכבל 179 דגם WCSM
+
222440 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S10 56|16-1500 חתך הכבל 167 דגם WCSM
+
222442 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S5 70|20-1500 חתך הכבל 251 דגם WCSM
+
222444 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S5 110|30-800 חתך הכבל 178 דגם WCSM
+
222398 שרוול מתכווץ עובי דופן עבה עם דבק S5 130|35-900 חתך הכבל 229 דגם WCSM
+