רגופלסט סימוניות לכבלים עמידות במיוחד
רגופלסט סימוניות לכבלים עמידות במיוחד
991985 סימוניות רגופלסט להרכבה על סרט או פרופיל. דגם 321550. גליל 100 מטר
+
991981 סרט מחורץ לסימוניות רגופלסט. דגם 321570. גליל 50 מטר
+
991982 פרופיל להכנסת סימוניות. דגם 321573. גליל 1 מטר
+