סדרת CLI-M לכבלים ופסי נשיאה
סדרת CLI-M לכבלים ופסי נשיאה
990201 מספרים או אותיות בשקית להשחלה עם פס. 100 באריזה. צהוב
+
990210 פס נושא לסימוניות לסימון כבל 70 מ"מ. 100 באריזה. שחור
+
990211 פס נושא לסימוניות לסימון כבל 110 מ"מ. 100 באריזה. שחור
+