סימוניות לנעיצה המתחברות אחת לשניה
סימוניות לנעיצה המתחברות אחת לשניה

ניתן להזמין אותיות וסימנים, או מספרים צבעוניים 0 עד 9. 
כמות באריזה: 300|800|1200.
חתכים|ממ"רים: 0.5-1.5, 1.5-2.5, 4-6. 

5599 אנא פנו אלינו למען בחירה ספציפית של סימוניות אלו
+