סדרת CLI-O לנעיצה
סדרת CLI-O לנעיצה
990101 מספרים או אותיות בשקית. קוטר 2.4-3. חתך|ממ"ר 0.4-1.5. באריזה 200. צהוב
+
990111 מספרים או אותיות בשקית. קוטר 2.8-4. חתך|ממ"ר 1.5-4. באריזה 200. צהוב
+
990121 מספרים או אותיות בשקית. קוטר 3.8-5. חתך|ממ"ר 4-6. באריזה 200. צהוב
+