סדרת CLI-C להשחלה
סדרת CLI-C להשחלה
990020 מספרים בשקית. קוטר 1.4-3 חתך|ממ"ר 0.2-1.5. 200 באריזה. צהוב
+
990006 מספרים או אותיות בדיסק. קוטר 1.4-3 חתך|ממ"ר 0.2-1.5. 500 באריזה. צהוב
+
990021 מספרים או אותיות בשקית. קוטר 2.4-5 חתך|ממ"ר 1.5-4. 200 באריזה. צהוב
+
990027 מספרים או אותיות בדיסק. קוטר 2.4-5 חתך|ממ"ר 1.5-4. 500 באריזה. צהוב
+
990322 מספרים או אותיות בדיסק. קוטר 3.8-10 חתך|ממ"ר 2.5-16. 250 באריזה. צהוב
+
800025341 מספרים או אותיות בשקית. קוטר 7.8-16 חתך|ממ"ר 16-70. 20 באריזה. צהוב
+
800025351 סימונים מיוחדים בשקית L1,L2,L3. קוטר 7.8-16 חתך|ממ"ר 16-70. 20 באריזה. צהוב
+
990051 מקלון טעינה פלסטי כחול CLI C 01
+
990052 מקלון טעינה פלסטי אדום ל- CLI C 02
+