מכשירי מדידה לחשמלאים
מכשירי מדידה לחשמלאים

מערכות לאיתור כבלים, למשל חיפוש של תוואי כבלים באדמה ברצפה או בקיר, על ידי משדר ומקלט אשר מזהה את תדר המשדר ומסמן את מיקום הכבל בדיוק רב. מערכות לזיהוי ואיתור מפסקים בלוח החשמל על ידי חיבור משדר בשקע החשמל וזיהוי המפסק או המנתק אשר מחובר לשקע זה.
מכשירים למדידת עוצמת קול, עוצמת רעש, רמת הדציבל dB באזורים סגורים ופתוחים.
מדי אור – מדי לוקס – לוקס מטרים – למדידת רמת התאורה באולמות, במשרדים, במגרשי ספורט ועוד.
מדי סיבובים – טכומטר אופטי מכני המאפשר מדידת מהירות הסיבוב של מנועיםאו כל גוף מסתובב בשיטה אופטית או מכנית.
מגלה מתכות – גלאי מתכות בקירות – מאפשר סריקה של קירות בלוקים, גבס, בטון לגילוי של מתכות ושל חוטי חשמל הנמצאים בקיר. מתאים לכל בעל מקצוע או חובב אשר מתכונן לקדוח בקיר לזיהוי מוקדם של מתכת.
 

 

עמוד 1 מתוך 4