מחבר מסוכך RSES | RSSS רייקם
מחבר מסוכך RSES | RSSS רייקם

מפרט טכני

222324 RSES-5239 ברך מסוככת 250 אמפר 24KV חתך הכבל 16-95
+
222326 RSES-5252 ברך מסוככת 250 אמפר 24KV חתך הכבל 70-150
+
222330 RSSS-5251 מחבר מסוכך ישר 250 אמפר 24KV חתך הכבל 16-95
+
222332 RSSS-5252 מחבר מסוכך ישר 250 אמפר 24KV חתך הכבל 70-150
+