מופות חד גידיות לכבל 30|18 SXSU רייקם
מופות חד גידיות לכבל 30|18 SXSU רייקם

מפרט טכני (רייקם כללי)

222226 מופה חד גידית 50-150 ממ"ר לכבל 30|18 36KV דגם SXSU-6122
+
222232 מופה חד גידית 185-300 ממ"ר לכבל 30|18 36KV דגם SXSU-6132
+
222238 מופה חד גידית 400-630 ממ"ר לכבל 30|18 36KV דגם SXSU-6142
+