סופיות קומפקטיות OXSU | IXSU רייקם
סופיות קומפקטיות OXSU | IXSU רייקם


 

222368 סופית פנימית קומפקטית 25-95 ממ"ר - 12KV לכבל 6|10 IXSU-F3121
+
222192 סופית פנימית קומפקטית 95-240 ממ"ר - 12KV לכבל 6|10 IXSU-F3131
+
222370 סופית פנימית קומפקטית 240-500 ממ"ר - 12KV לכבל 6|10 IXSU-F3141
+
222196 סופית פנימית קומפקטית 25-50 ממ"ר - 24KV לכבל 12|20 IXSU-F5121
+
222202 סופית פנימית קומפקטית 70-240 ממ"ר - 24KV לכבל 12|20 IXSU-F5131
+
222208 סופית פנימית קומפקטית 185-400 ממ"ר - 24KV לכבל 12|20 IXSU-F5141
+
222214 סופית פנימית קומפקטית 50-120 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 IXSU-F6131
+
222220 סופית פנימית קומפקטית 150-400 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 IXSU-F6141
+
222372 סופית פנימית קומפקטית 500-800 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 IXSU-F6151
+
222274 סופית פנימית קומפקטית 50-120 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 IXSU-F7131
+
222276 סופית פנימית קומפקטית 120-300 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 IXSU-F7141
+
222278 סופית פנימית קומפקטית 300-630 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 IXSU-F7151
+
222373 סופית חיצונית קומפקטית 50-120 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 OXSU-F6131
+
222374 סופית חיצונית קומפקטית 120-400 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 OXSU-F6141
+
222272 סופית חיצונית קומפקטית 500-800 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 OXSU-F6151
+
222282 סופית חיצונית קומפקטית 120-300 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 OXSU-F7141
+
222284 סופית חיצונית קומפקטית 300-630 ממ"ר - 36KV לכבל 18|30 OXSU-F7151
+