מגיני ברק RSTI-CC | CPA | SNA | RDA רייקם
מגיני ברק RSTI-CC | CPA | SNA | RDA רייקם

מפרט טכני

222094 מגן ברק למערכת מסוככת 6KV|5KA דגם RSTI-SA-58SA0605
+
222100 מגן ברק למערכת מסוככת 12KV|5KA דגם RSTI-SA-58SA1205
+
222106 מגן ברק למערכת מסוככת 24KV|5KA דגם RSTI-SA-58SA2405
+
222112 מגן ברק למערכת מסוככת 24KV|10KA דגם RSTI-SA-68SA2410
+
222118 מגן ברק למערכת מסוככת 36KV|10KA דגם RSTI-SA-68SA3010
+
222172 מגן ברק פנימי ללוחות ללא זנב 5KA דגם SNA-24
+
222178 מגן ברק ללוחות עם זנב 5KA דגם SNA-24-I-N
+
222184 מגן ברק פנימי ללוחות ללא זנב 10KA דגם SPA-24
+
222190 מגן ברק ל טי כפול בתא קומפקטי 5KA דגם VDA-24
+
222260 מגן ברק ללוחות ומנועים CPA-03 INDOOR. 3.3KV 10KA
+
222262 מגן ברק ללוחות ומנועים CPA-06 INDOOR. 6.6KV 10KA
+
222264 מגן ברק חיצוני לרשת 24KV. 10KA. OUTDOOR. HDA-21MA-B3D3M
+
222266 מגן ברק חיצוני לרשת 36KV. 10KA. OUTDOOR. HDA-30M-B3D3M
+
222286 מגן ברק לרשת RDA-06. 10KA. 7.2KV INDOOR
+
222288 מגן ברק לטי כפול בתא קומפקטי 5KA. 24KV INDOOR. RDA-24
+