שרוולי בידוד מתכווץ לפסי צבירה BBIT | BPTM | HVBT רייקם
שרוולי בידוד מתכווץ לפסי צבירה BBIT | BPTM | HVBT רייקם

Heat shrink MV for bus bars type BPTM 24&36 KV

מפרט טכני HVBT

מפרט טכני BBIT

מפרט טכני BPTM

222010 סרט בידוד לפסי צבירה מ"ג 24KV HVBT-14-A. באריזה 10
+
222016 בידוד פסי צבירה 24KV דגם BPTM-30|12-A|U-4. באריזה 30
+
222022 בידוד פסי צבירה 24KV דגם BPTM-50|20-A|U-4. באריזה 30
+
222250 בידוד פסי צבירה 36KV. באריזה 25. BBIT-25|10-A|U-4
+
222252 בידוד פסי צבירה 36KV. באריזה 20. BBIT-40|16-A|U-4
+
222254 בידוד פסי צבירה 36KV. באריזה 15. BBIT-65|25-A|U-4
+
222256 בידוד פסי צבירה 36KV. באריזה 15. BBIT-100|40-A|U-4
+
222258 יריעת בידוד מ"ג לעיצוב ע"ג חיבורים. 10 באריזה. (24-36KV. HVIS-10-(B1)-(NS
+
222014 בידוד פסי צבירה (BPTM-15|6-A|U-4(S30
+