שרוולים שקופים לשימוש עם תגי סימון
שרוולים שקופים לשימוש עם תגי סימון

תוצרת Wiedmuller גרמניה.
מפרט טכני (וויידמולר כללי)

עמוד 1 מתוך 4