מדפסת חדישה להדפסת כל סוגי הסימניות PJA Weidmuller
מדפסת חדישה להדפסת כל סוגי הסימניות PJA Weidmuller

מדפסת חדישה להדפסת כל סוגי הסימניות. תוצרת "וויידמילר" גרמניה.
PrintJet Advanced
 

עמוד 1 מתוך 1