מהדק חיבור מהיר עם מנוף
מהדק חיבור מהיר עם מנוף

עומד בתקנים המחמירים ביותר בעולם כמו REACH, RoHS ועוד
מפרט טכני

 

עמוד 1 מתוך 1