שרוולים מתכווצים למדפסת
שרוולים מתכווצים למדפסת

שרוולים מתכווצים למדפסת תוצרת Woer

330543 שרוול מתכווץ שטוח למדפסת 1.6|3.2 מ"מ לבן - גליל 30 מטר
+
330544 שרוול מתכווץ שטוח למדפסת 2.4|4.8 מ"מ לבן - גליל 30 מטר
+
330546 שרוול מתכווץ שטוח למדפסת 3.2|6.4 מ"מ לבן - גליל 30 מטר
+