קופסאות הסתעפות
קופסאות הסתעפות

קופסאות הסתעפות תוצרת JSL פורטוגל
דרגת אטימות IP54
תקן מת"י

 

עמוד 1 מתוך 1