קבלים גליליים מסדרה CSADG
קבלים גליליים מסדרה CSADG

מפרט טכני

90902 קבל גלילי 440V 2.5KVAR | ב400 וולט 2.1KVAR
+
90905 קבל גלילי 440V 5KVAR | ב400 וולט 4.1KVAR
+
90907 קבל גלילי 440V 7.5KVAR | ב400 וולט 6.2KVAR
+
90910 קבל גלילי 440V 10KVAR | ב400 וולט 8.3KVAR
+
90912 קבל גלילי 440V 12.5KVAR 50HZ
+
90915 קבל גלילי 440V 15KVAR | ב400 וולט 12.4KVAR
+
90920 קבל גלילי 440V 20KVAR | ב400 וולט 16.5KVAR
+
90925 קבל גלילי 440V 25KVAR | ב400 וולט 20.7KVAR
+
90930 קבל גלילי 440V 30KVAR | ב400 וולט 24.8KVAR
+
90940 קבל גלילי 440V 40KVAR 50HZ
+
90950 קבל גלילי 440V 50KVAR
+