טבעים (בקים) לסדרה 50
טבעים (בקים) לסדרה 50
13208 טבעים ללחיצת נ"כ מבודדות 0.5-6 IS505
+
13210 טבעים לסופיות חוט טרפז 0.14-10 AE501
+
13212 טבעים לנ"כ תקן דין 6-25 לחיצה משושה D505
+
13214 נ"כ נחושת רגילות 16-25 לחיצה משושה R505
+
13211 זוג טבעים D504 לנעל כבל תקן דין 6-16 לחיצה משושה לסדרה 50
+