ידיות הפעלה לעגורנים EMAS
ידיות הפעלה לעגורנים EMAS

מפרט טכני

57200 ידית לעגורן שני כיוונים + פטריית חירום IP65
+
57204 ידית לעגורן ארבעה כיוונים + פטריית חירום IP65
+
57208 ידית לעגורן שישה כיוונים + פטריית חירום IP65
+