בית נתיך לנתיכי זכוכית
בית נתיך לנתיכי זכוכית
21680 בית לנתיך זכוכית 20 *5
+
21685 בית לנתיך זכוכית 32 *6
+