6X32 נתיכי זכוכית
6X32 נתיכי זכוכית
21901 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.1 אמפר
+
21915 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.15 אמפר
+
21902 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.2 אמפר
+
21903 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.3 אמפר
+
21935 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.35 אמפר
+
21904 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.4 אמפר
+
21905 נתיך זכוכית גדול 6*0.532 אמפר
+
21906 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.6 אמפר
+
21907 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.7 אמפר
+
21975 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.75 אמפר
+
21908 נתיך זכוכית גדול 6*32 0.8אמפר
+
21909 נתיך זכוכית גדול 6*32 10 אמפר
+
21801 נתיך זכוכית גדול 6*32 1 אמפר
+
21851 נתיך זכוכית גדול 6*32 1.5 אמפר
+
21802 נתיך זכוכית גדול 6*32 2 אמפר
+
21852 נתיך זכוכית גדול 6*32 2.5 אמפר
+
21803 נתיך זכוכית גדול 6*32 3 אמפר
+
21804 נתיך זכוכית גדול 6*32 4 אמפר
+
21805 נתיך זכוכית גדול 6*32 5 אמפר
+
21806 נתיך זכוכית גדול 6*32 6 אמפר
+
21807 נתיך זכוכית גדול 6*32 7 אמפר
+
21808 נתיך זכוכית גדול 6*32 8 אמפר
+
21810 נתיך זכוכית גדול 6*32 10 אמפר
+
21815 נתיך זכוכית גדול 6*32 15 אמפר
+
21820 נתיך זכוכית גדול 6*32 20 אמפר
+
21825 נתיך זכוכית גדול 6*32 25 אמפר
+
21830 נתיך זכוכית גדול 6*32 30 אמפר
+