5X20 נתיכי זכוכית
5X20 נתיכי זכוכית
21705 נתיך זכוכית קטן 5*20 0.5 אמפר
+
21707 נתיך זכוכית קטן 5*20 0.75 אמפר
+
21709 נתיך זכוכית קטן 5*20 0.9 אמפר
+
21601 נתיך זכוכית קטן 5*20 1 אמפר
+
21651 נתיך זכוכית קטן 5*20 1.5 אמפר
+
21602 נתיך זכוכית קטן 5*20 2 אמפר
+
21652 נתיך זכוכית קטן 5*20 2.5 אמפר
+
21603 נתיך זכוכית קטן 5*20 3 אמפר
+
21604 נתיך זכוכית קטן 5*20 4 אמפר
+
21605 נתיך זכוכית קטן 5*20 5 אמפר
+
21606 נתיך זכוכית קטן 5*20 6 אמפר
+
21607 נתיך זכוכית קטן 5*20 7 אמפר
+
21608 נתיך זכוכית קטן 5*20 8 אמפר
+
21610 נתיך זכוכית קטן 5*20 10 אמפר
+
21615 נתיך זכוכית קטן 5*20 15 אמפר
+
21620 נתיך זכוכית קטן 5*20 20 אמפר
+